Žarek tedna

Vsaka misel je molitev. Zatorej mislimo na sočutje, mislimo na ljubezen, mislimo na mir za vsa bitja vsepovsod. Vsako dejanje je molitev. Zatorej bodimo sočutni, bodimo ljubeči, bodimo mirni za vsa bitja vsepovsod. -Judy Carman, Mir vsem bitjem

Povezave

Petek, 25. marec 2011

Zanimivosti v zvezi s knjigami iz zbirke Zveneče cedre Rusije, z Anastasijo in udejanjanjem njenih sporočil:

Starodavne modrosti in izročila naših prednikov

Skupaj se trudimo za večjo ozaveščenost  

 Skupaj skrbimo za zdrav način življenja in gibanje

 

 

 

 

Z resnico srca do svetlobe sveta

Izvedba spletne strani kABI d.o.o.
idejna zasnova HeC
2011